Mezi nejúchvatnější atrakce dovolené na Maledivách patří sestup do modravých hlubin oceánu. Maledivy jsou prvotřídní potápěčskou lokalitou s podmanivým kouzlem neuvěřitelné rozmanitosti mořských živočišných druhů.

Za nejvhodnější dobu k potápění je považováno období od ledna do dubna, kdy tady panuje dobré počasí se skvělou viditelností, která klesá pod 25 m jen zcela výjimečně. Teplota vody se pohybuje kolem 27 – 30°C.

maledivy-diving-turtle

Na Maledivách je zmapováno několik set potápěčských lokalit a téměř z každého letoviska je jich dostupných několik desítek. Každé letovisko disponuje špičkově vybavenou potápěčskou základnou, nabízející jak kurzy, tak i plavby k potápěčským cílům.

Kromě bohatého podmořského života vás na dně oceánu čeká několik známých lodních vraků, jako například Corbin, Hayston, Ravestain, nebo Persia, kterým se korálové útesy staly osudnými.

Malé

 • Hans Hass Place je potápěčský terén podél útesu vedle Vaadhoo Kandu v chráněné podmořské oblasti. Nádhernou podívanou v hloubce 4 až 5 metrů si užijí i méně zkušení potápěči. Uvidíte zde rozmanité mořské živočichy, korálové ale i větší druhy ryb. Při hlubším ponoru se nabízí jeskyně, kterou obývají rohovitky, gorgondie a další druhy korálů.
 • Lion’s head je chráněnou podmořskou rezervací, která byla v minulosti vyhlášeným místem na krmení žraloků. Dnes je okraj útesu hojně osídlen různými druhy ryb, korálů a hub, příležitostně tady spatříte žraloky šedé a mořské želvy. V hloubce 25 metrů uvidíte řadu členitých jeskyní, které jsou útočištěm pro velké množství ryb.
 • Maldive Victory je vrak nákladní lodi, která do útesu narazila v roce 1981. Jedná se o působivý zážitek pro zkušené potápěče. Loď leží v hloubce kolem 15 metrů, ale díky silným podmořským proudům jde o náročný ponor.

North a South Male

 • Helengeli Thila je lokalita podmořského útesu na východním okraji atolu, která je vyhlášena bohatstvím mořských živočichů. Útesy jsou pokryté úchvatnými porosty korálů, které poskytují ideální podmínky korálovým rybám, bodlokům, chňapalům a početným hejnům kajmanek. Vidět tady můžete i žraloky, tuňáky, rejnoky a kranase. V hloubce přibližně 25 m se nacházejí jeskyně.
 • Shark Point je chráněnou podmořskou rezervací s četným výskytem žraloků dlouhoploutvých a spanilých v kanálu mezi thilou a útesem. V této lokalitě můžete kromě rejnoků, kranasů a chňapalů vidět také několik impozantních jeskyní. Je potřeba počítat se silnými mořskými proudy.

maledivy-diving-shark

 • Blue Canyon je vzrušujícím zážitkem pro zkušené potápěče. Kaňon sahá do hloubky 30 metrů a předvede vám porosty měkkých korálů a zajímavých převisů.
 • Bodu Hithi Thila je impozantním místem pro pozorování rejnoků manta, které při mírných proudech zvládnou i středně pokročilý potápěči. Kromě útesových rybek tady můžete vidět i žraloky a trsy měkkých korálů.
 • Rasfari je další chráněnou podmořskou rezervací, kde vnější svah padá do hloubky až 40 metrů. Několik thil dosahuje svými vrcholy do hloubky 25 metrů. Dobrodružným zážitkem bude potápění ve společnosti barakud, kranasů, bílých a šedých žraloků, kterých tu můžete vidět pohromadě i několik desítek.
 • Colosseum je zakřivený útes poblíž ústí kanálu, ve kterém se zkušení potápěči nechají unášet proudem ve stylu driftového potápění. Tato lokalita nabízí skalní převisy, jeskyně s měkkými korály a hojnost pelagických živočichů. Vidět zde můžete barakudy a žraloky, mimořádně se setkáte s želvou.
 • Aquarium je lokalita s velkým množstvím útesových ryb a útvarem z korálového kamene v hloubce 15 metrů. Malé žraloky a rejnoky můžete pozorovat u písečného dna přibližně v 25 metrové hloubce.
 • Kani Corner je vzhledem k rychlým proudům lokalitou pro zkušené potápěče. Jde o driftový ponor přes úzký kanál se strmými stěnami podél jeskyň a převisů zdobených porosty korálů. Společnost vám budou dělat tuňáci, barakudy, pyskouni a žraloci.
 • Rainbow Reef je chráněnou podmořskou oblastí, kterou tvoří rozsáhlé skalní bloky, jeskyně a 25 m dlouhý komín, který můžete proplout. Velké množství živin, jež sem přináší proudy, svědčí nejen rozlehlým porostům modrých korálů ale i útesovým rybkám a živočichům z volného oceánu.

maledivy-coral-reef

 • Okobe Thila vám nabídne možnost prozkoumat skalní průrvy a jeskyně, které obývá velké množství útesových ryb. Uvidíte zde také perutýny ropušnice a murény, výjimkou nejsou ani velcí pyskouni a žraloci.
 • Velké druhy ryb slibuje ponor Nassimo Thila, který vede kolem severní strany Paradise Rock. Jedná se o náročný ponor, kde si kromě ryb prohlédnete i korálové útesy s množstvím převisů a stěn porostlých rohovitkami a gorgóniemi.
 • Potápěčská lokalita Manta Point je v období od května do listopadu vyhlášena výskytem rejnoků manta. Kromě korálů a početných hejn korálových ryb, tady uvidíte želvy, žraloky a prozkoumat můžete i nedaleké jeskyně Lankan Caves.
 • Banana Reef je chráněnou podmořskou lokalitou, kde si můžete užít i šnorchlování. Nádherné porosty korálů střídají jeskyně skalní převisy a dramatické útesy. Kromě korálových ryb tady uvidíte i velké ryby volného moře jako jsou žraloci, barakudy, murény a mnoho dalších živočichů.

Atol Ari

 • Maaya Thila je chráněnou podmořskou oblastí ve které si užijete společnost žraloků šedých, želv, murén ropušnic, barakud a a útesových ryb, které se vyskytují kolem jeskyní a skalních převisů porostlých měkkými korály a gorgoniemi.
 • Útes Ellaidhoo House Reef je přístupný pouhých 25 m od pláže. Je také oblíbenou lokalitou pro noční ponory. Na skalní stěně se nachází řada jeskyní s rohovitkami a gorgóniemi, vidět zde můžete hejna klipek, rejnoků a murén. Na útesu je i malý vrak.
 • Orimas Thila je další chráněnou podmořskou oblastí Malediv, která nabízí k prozkoumání jeskyně, kaňony a skalní převisy s pestrou mořskou faunou měkkých korálů, sasanek, rohovitek, gorgónií a pestrobarevných klaunů. Tato lokalita je vhodná i ke šnorchlování, vršek thily je jen 3 m pod vodní hladinou.
 • Jednou z nejslavnějších potápěčských lokalit je Fish Head, jejíž úchvatné strmé stěny a římsy lákají spoustu potápěčů. Jeskyně jsou porostlé trnatci a rohovitkami, vrchol thily obývají sasanky. Můžete zde vidět kranase zubaté, obrovské pyskouny, barakudy, ropušnice a žraloky spanilé.
 • Lokalita Panetone je při mírnějších proudech vhodná i pro šnorchlování. Jeskyně a skalní převisy jsou hustě porostlé měkkými korály a kromě rozmanitých útesových ryb se tady prohánějí obrovští kranasi, žraloci, želvy a barakudy.
 • Manta Reef, nebo také Madivaru je oblastí s hojným výskytem rejnoků manta, kterým zde proudy přináší hojnost planktonu a pyskouni se jim starají o očistu. Tento reef tvoří plato v hloubce 8 m, jehož stěny se svažují na dno ve 30 m. Vyskytují se zde také pelagické druhy, jako želvy, tuňáci a žraloci. Potápění je určeno především pro zkušené potápěče.

maledivy-diving-manta

 • Vzhledem k silným proudům je velmi náročným ponorem také oblast Kudarah Thila, která je dlouhá přibližně 100 m. Dělí se na čtyři korálové bloky, které zasahují do hloubky až 40 m. Každý z bloků je podemílán mořskými proudy, které vytvořily řadu členitých převisů a jeskyní. Skuliny korálových útesů jsou úkrytem pro chňapaly, chřestivce, netopýrníky a hlaváče, ale obdivovat tady můžete i různé druhy trnatců a rohovitek, kolem kterých krouží žraloci šedí, útesoví a kranasové z otevřeného moře.
 • Broken Rock najdete v ústí průlivu Dhigurashu Kandu a je rozdělen na dvě části kaňonem o hloubce 10 m a šířce maximálně do 3 m. Průplav tímto padesátimetrovým kaňonem porostlým nádhernými korály s množstvím mořských živočichů je úchvatným zážitkem.
 • Podmořský útes Dhidhdhoo Beyru na jihozápadním okraji atolu je od května do září místem výskytu žraloků velrybích a domovem celé řady ryb a rejnoků. Útes je vystaven silným oceánským proudům a prudce se svažuje do mořských hlubin.